افزایش قیمت پاپ آپ و پاپ باکس بصورت قطعی
به نام خدا

با سلام

از این پس قیمت پاپ آپ و پاپ باکس به صورت قطعی افزایش پیدا کرد که به شرح زیر خواهد بود

پاپ آپ از 20 ریال به 22 ریال از هر آپی در روز 2 بار کسب درآمد=44 ریال

پاپ باکس از 60 ریال به 75 ریال از هر آپی در روز 2 بار کسب درآمد=150 ریال

موفق و پیروز باشید

مدیریت سیستم کسب در آمد از پاپ آپ فول ادز